جامعه شناسیجنبش های اجتماعی

عمامه پرانی یا رنسانس

#عمامه_پرانی

مهدیه گلرو

دیدرو:«بیایید باروده آخرین کشیش آخرین پادشاه را خفه کنیم.» پیتر گی:«مسیحیت یک عفونت ؛یک بیماری مسری مقدس و یک رویای بیمار و میکروبی است که گاهی غیرفعال اما همیشه خطرناک است وهمیشه یک منبع بالقوه رواج تحجر و ستمگری است.»

بله اروپا از دل این رادیکالیسم ضددین بلاخره توانست مذهب را به عقب براند.پیش از رنسانس در سراسراروپا یک مذهب سازمان یافته وجودداشت و اعضای وابسته به این سازمان یک طبقه محسوب می شدند.روشنفکران شروع به انتقاد و تمسخر مذهب و سلطنت کردند و بعضی از انتقادات اغراق آمیز و بسیار تند بود اما آنها با آغاز این جریان فضا را برای انتقاد به مذهب و کلیسا توسط شهروندان عادی باز کردند.

منتقدین کلیسا تحقیر و تمسخر پدران روحانی را نماد تحقیر و عقب راندن مذهب میدانستند و نه تحقیر آن فرد!ولتر برای تحقیر و تمسخر پدران روحانی و کلیسا چند سال در زندان باستیل زندانی شد.

ولتر:«من با پدران روحانی مشکلی ندارم من بالباس وکلاه آنها که نمادهزارسال سرکوب آزادی و تفکر است مشکل دارم»!این روزها مردم ایران جنبش عمامه پرانی را آغاز کرداند!آیا مردم با عمامه و یاآن پیرمرد معمم مشکل و دشمنی دارند! پاسخ همان پاسخی است که ولتر بیش از ۳۰۰ سال پیش در زندان باستیل داده است!مردم ایران با لباس وعمامه به عنوان نماد ۴۳ سال رانت و تزویر و دروغ و سرکوب جمهوری اسلامی دشمنی دارند.به عنوان نماد ۱۴ قرن سرکوب آزادی در منطقه خاورمیانه آن را تحقیر و تمسخر میکنند.

آنچه امروز در ایران میگذرد یک رنسانس است.یک نوزایی که میتواند زندگی وسرنوشت همه مردم تحت حکومت مساجدو ملاها را تغییر دهدو به همین دلیل است که روحانیون در سایر کشورهای منطقه هم خطر را احساس کرده اند.چنانچه مقتدی صدر در مصاحبه ای بر خطر عمامه پرانی تاکیید میکند و حسن نصرالله از خطر آزادی زنان و نابودی ارزش های اسلامی حرف میزند.جریانی که با نقدرادیکال و تمسخرو تحقیرمذهب شروع شددر نهایت فقط به عقب راندن مذهب از قدرت و حوزه عمومی انجامید.

همچنان مسیحی وکلیسادر جهان وجود دارد همانطور که ملا و مسجد هم در آینده وجود خواهد داشت ؛البته بدون هیچ قدرتی برای اعمال نفوذ بر ارکان زندگی خصوصی شهروندان.روحانیون مخالف حکومت باید لباس روحانیت را کنار بگذارندو همچون کشیش هایی که با فساد کلیسا مخالف بودندبه مردم بپیوندند.
قدم بعدی ؛بعد از عمامه پرانی کشتن روحانیون است!این پیشگویی شبیه همان حکم اسلام است که دست دادن با نامحرم گناهی همچون زنا دارد چون دست دادن مقدمه انجام زنا است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا