سیاست

تاریخ همیشه راه خود را می‌رود

اکبر کرمی

iran_revolution

شواهد بسیاری در خیابان‌ها ی ایران دیده می‌شود، که آشکارا نشان می‌دهد ما در آستانه ی یک انقلاب دیگر ایستاده‌ایم. این‌ها برآورد یک سورال و متوهم و برانداز نیست؛ یعنی هنوز من فلسفه ی سیاسی اصلاح‌طلبی را راه و راه‌برد گذار خشونت‌پرهیز و دمکراتیک از وحشت جمهوری اسلامی ایران می‌دانم؛ با این همه هیچ کس منتظر اصلاح‌طلبان و‌ تصمیم آن‌ها نمی‌ماند! و بولدیزر انقلاب در خیابان‌ها ی ایران از روی اصلاح‌طلبی‌ هم به آسانی خواهد گذشت.

اهمیت ندارد نظر ما در مورد براندازی، انقلاب و اصلاحات چیست، از یک طرف ایستاده‌گی در برابر جمهوری اسلامی ایران چنان گسترده و عمیق است که اگر حکومت پس‌ننشیند، انقلاب اجتناب‌ناپذیر می‌شود، ‌و از طرف دیگر نادانی و‌ ناتوانی نظامیان حاکم در انعطاف‌پذیری و اصلاح امور چنان آشکار و هزینه‌زا شده است، که انگار راستی راستی دارد انقلاب دیگری به مردم ایران تحمیل می‌شود.

با همه ی کم‌بودها و دش‌واری‌ها ی جمهوری اسلامی ایران برای پیوند با جهان‌ها ی جدید و مناسبات تازه، رهبر این انقلاب بی‌تردید علی خامنه‌ای است؛ زیرا نادانی‌ها و ناتوانی‌ها ی او جمهوری اسلامی ایران را به این‌جا رسانده است.

جمهوری اسلامی ایران را می‌توان برآمد ایستاده‌گی سنت ایرانی اسلامی در برابر مدرنیته دانست؛ اما سرعت تغییر و هماهنگی با جهان‌ها ی جدید در میان مردمان ایران و شهربندان ایرانی به مراتب بیش‌تر و تندتر از خدابند ایران بوده است؛ و دیگر اداره ی این زندان بزرگ چندان ساده و آسان نیست. یعنی ترفند توزیع سرکوب و سرب به جا ی مدیریت تغییر و اصلاح امور به آخر خط رسیده است!

پدیدارشناسی رفتار مردم در این روزها آشکارا نشان می‌دهد، ما در آستانه ی یک انقلاب ایستاده‌ایم. طبقه متوسط آرام آرام باید انتخاب کند؛ یا ناامنی و ناپایداری احتمالی انقلاب در پیش، یا ناامنی و‌ ناپایداری نهادینه ی انقلاب بی‌فرجام پیشین! انتخاب برای طبقه ی متوسط ایران آسان نیست، اما ایستادن در این آستانه هم در طولانی‌مدت و هم برای طبقه ی متوسط قابل تحمل نیست.

یکم. در ویدیویی یکی از معترضین گوشی تلفن هم‌راه یک پلیس را می‌قاپد و در تشویق دیگران می‌گریزد.

دوم. در ویدیو ی دیگری یکی از معترضان کلاه یکی از گارد ضد شورش را از سراش برمی‌دارد و می‌گریزد.

سوم. در ویدیویی دیگر مردان بسیاری به حمایت و پشتیبانی زنی برمی‌خیزند که یک لباس شخصی مزاحم او شده است.

اگر این رخ‌دادها ی بی‌نظیر را بگذاریم در کنار شجاعت زنان و دختران جوانی که حجاب از سر برداشته‌اند و با همه ی هزینه‌ها به جمهوری اسلامی ایران می‌گویند ما دیگر از تو نمی‌ترسیم، آشکارا نشان می‌دهد که انقلاب راه افتاده است.

«زن، زنده‌گی و آزادی» ضربان جهان‌ها ی جدید است و هرکس را که در برابر آن بایستد خواهد برد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا