جنبش های اجتماعی

آیا در تاریخ ورزش ملتها ی دنیا اتفاق افتاده که مردم یک کشور از باخت تیم ورزشی خود چنین شاد شوند و به پایکوبی بپردازند؟.

n00045971-r-b-021

مرتضي ملك محمدي

تا حالا کسی چنین چیزی را دیده یا شنیده . این اتفاق نادر دیشب در ایران ما رخ داد. مردم دیشب از باخت تیم ملی شان تا صبح زدند و رقصیدند . آنهم چه مردمی و در چه شرایطی چنین کردند ؟، ملتی که عزا دار است ، مردمی که دلشان خون است ، مردمی که هر روز شاهد پر پر شدن جگر گوشه های خود هستند، مردمی که برای ساده ترین خواست انسانی شان به گلوله بسته می شوند. اری این مردم داغ دیده ، عزا دار و جوان داده دیشب از ته دل و با همه وجود شادی کردند . ایا این یک واقعه عجیب و یک معما ست که مردمی درد مند چنین پای کوبی می کنند ؟ نه ابدا ، هیچ معمایی در کار نیست . هیچ چیز عجیبی نیست . ممکن است برای یک خارجی یک بیگانه با شرایط ایران عجیب و باور نکردنی باشد ، اما برای آنهایی که مردم را درک می کنند انهایی که درد مردم را احساس می کنند میدانند چرا . انهایی که شرایط ایران و مردم و این نظام اهریمنی را می شناسند میدانند چرا مردم اندوه گین چنین شادی کردند .


انهایی که متوجه دسیسه چینی و سناریو سازی رژیم برای بهره بر داری از ورزش برای کوبیدن انقلاب بودند، می دانند چرا از باخت تیم فوتبال خود شادند . انها این را هم می دانند که این شادی یک شادی معمولی نیست ، شادی ی از روی خوشی و خوشگذرانی نیست . اتفاقا این جشن گرفتن بیان و انعکاس همه آن دردها و زخم های بود که این نظام به انها زده و می خواست با سناریوی بازی فوتبال و عادی جلوه دادن شرایط کشور بر جنایت های خود سر پوش بگذارد .

این یک شادی معمولی نیست یک شادی سیاسی با پیام روشن است . پیام ان درست در جواب همان پیامی بود که دو روز پیش از طرف مزدوران رژیم که روی تانک ها می رقصیدند و سلاح هایشان را در هوا تکان میداند بود .این دو طرف خوب موقعیت و حرف یکدیگر را درک می کنند و معنای پیام همدیگر را می گیرند. انهایی که معنای این پیامهای سیاسی را نگرفتند باید بروند فکر کنند. این پیام روشن شادی خطاب به انها هم هست . به انهایی که سر از نقشه حکومت در بازی فوتبال در نیاوردند ، آنها باید بروند ببینند کجا را اشتباه کردند، چه چیزی را ندیدند . به انهایی که زیرکانه با نقشه نظام همراه بودند و می خواستند این همراهی شان را زیر پوشش شوق پیروزی تیم ملی پنهان کنند. همان ریا کارانی که در انتخابات شرکت کردند به بهانه نه گفتن به رئیسی .

این پیام خطاب به همه جامعه ورزشکاران و دیگر گروه های ذبده اجتماعی هم هست که عزیزان هوشیار باشید ، حواستان باشد ما دیگر در شرایط عادی نیستیم ، ما درگیر یک انقلاب هستیم ، جای درست بایستید ، متوجه ترفند های نظام پلید باشید و در دام ان نیفتید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا